Volle snelweg Het kan altijd sneller: Netwerk.... Volle snelweg
Het gebruik van kantoor software zoals Office is vrij chaotisch. De meestel dokumenten, (Word, Excel, e.d.) worden direct van een fileserver gelezen, bewerkt en opgeslagen.Daardoor is er al een drukte op het netwerk. Vergelijkbaar met een volle autoweg.

Hoe beinvloed het netwerk de snelheid voor een cad werkplek?

Het netwerk wordt als een standaard gezien binnen een kantoor. Zoals zoiets als een voetpad voor een wandelaar en een fietspad voor een tweewieler.

Voor cad gaat dit niet op. Er zijn grote verschillen tussen de cadpakketten. Met Autocad kunnen meerdere tekenaars werken aan een tekening op een Cad-server. Het 'locking' mechanisme zorgt er voor dat er gezamelijk kan worden gebruik gemaakt van b.v. de plattegrond, maar de E (of W ) installatie niet gelijktijdig kan worden bewerkt.

Dit vraagt veel van het netwerk en van de schijf van de gezamelijk te gebruiken Cad-server.

Veel bedrijven maken dit onderscheid niet en slaan alles op de documenten opslag van een centrale server. Ook hier weer een aanslag op de snelheid van cad.

Globaal is de beste oplossing voor cad, een zo hoog mogelijke snelheid (b.v. 1Gbs).

Een seperaat netwerk voor cad is ten zeerste aan te bevelen. Dit is afhankelijk van de grootte van het kantoor. Door de utp bekabeling in een kantoor in kaart te brengen en een onderscheid te maken tussen de verschillende medewerkers, is het mogelijk een balans te brengen tussen de cadwerkers en de aanwezige fileserver om gezamelijk tekenen op snelheid te houden.

Een te sterk beleid om alles te willen te centraliseren, zoals voor grote bedrijven een centraal datacentrum of cloudopslag is niet de juiste methode voor een goed cadgebruik.
Cad wordt vaak als lastig ervaren door icters binnen een organisatie.

Cad is vergelijkbaar met het treinverkeer. Moeizaam goed in te stellen, maar bij de juiste paramemeters en een goed netwerk, kunnen er hoge snelheden worden bereikt. Het beste resultaat wat betreft de prestaties op een werkplek voor cad wordt bereikt bij een seperaat netwerk, met een aparte fileserver.
Deze dient zich te bevinden in hetzelfde gebouw als de tekenaar.
(op het lan en niet op het wan)

Alle data voor het tekenen dienen zich op de aparte fileserver te bevinden. Xref bestanden die zich bevinden op een andere server vertragen de bewerking van de tekeningen aanzienlijk.

Terug