Regels voor een tekenkamer Werkplek v.e. tekenaar

Regels voor het tekenen

Elke tekenkamer heeft een aantal afspraken nodig om op een nette manier samen te kunnen werken met de verschillende tekenaars op de afdelingen. Er zijn twee uitgangspunten die kunnen worden gevolgd:
 1. Volg alle standaarden en normen.
 2. Volg een praktisch opzet toegesneden op het eigen bedrijf.

Uitgangspunt 1 kan iedereen opzoeken en is aan te raden wanneer een bedrijf start. Uitgangspunt 2 is bedoeld voor al bestaande bedrijven. Hiervoor zal ik een poging wagen op de volgende bladzijden.

Belangrijke items worden behandeld, te weten.
Maak hier uw keuze

Lijndikte  Naam tekeningen  Naam lagen  Onderhoeken  opslag  Speciale tekens 

 • Welke lijndikte aan welke kleur
  kleuren aan pennen
 • Naam van de tekeningen
  norm of praktijk
 • Naam van de lagen
  norm of praktijk
 • Invulling onderhoeken
  eigen inzicht of afspraak
 • Opslag op cadstation of cadserver
  centraal of decentraal
 • Speciale tekens

Terug