Het uitdelen v.d. licenties Werkplek v.e. tekenaar

Autocad Centraliseren of standaard op het Cad workstation. Gezamelijke instellingen

Wanneer een meer centraal beleid binnen een bedrijf voor de tekenkamer wordt nagestreefd, kan men kiezen voor een centrale installatie van Autocad. Dit is een taak voor een Cad systeembeheerder. De beste methode is dat deze collega alle rechten heeft op alle cadstations (administrator) en op de gedeelde schijf voor cad van de fileserver. De tekenaars krijgen alleen gebruikersrechten. (Extra gebruikersrechten) De tekenaar heeft alle rechten in de eigen directories (homedirectory) maar niet alle rechten op de rest van het systeem.
Autodesk installatiemethode werkt als volgt: Er is een deel lokaal voor alle gebruikers voor alle cadstations, PLUS de directories voor elke individuele tekenaar.
(Eigenlijk een oud systeem vanwege het vroegere gebruik om met meerdere tekenaars een cadstation te gebruiken).
Deze directory de UserdataCache, wordt standaard gekoppeld aan de homedirectory van de individuele gebruiker. Er wordt een gemeenschappelijke copie van UserdataCache op een centraal punt geplaatst. B.v. op de cad (file) server. Op deze copie woren de gezamelijk afgesproken items geplaatst. Zoals, fonts, patronen, standaard hulpprogramma's zoals de dcl's .lsp, ,vlx, e.d. maar ook de plotter benodigdheden als de .pc3, .ctb staan hier op. (Alles dient met elkaar besproken te zijn)
Cad systeembeheer houdt deze gegevens bij en maakt regelmatig een backup. Wanneer er goede afspraken worden gemaakt, hoeft men alleen maar 1 pc3 en een paar ctb's te bewaren.
Bij bedrijven die geen goede afspraken maken, heeft elek tekenaar meerdere van deze files gebruikt en bewaard, met per plot! een verschillend resultaat. Centraal Menu Centrale Beveiliging
Maar we zijn een TEAM op een tekenkamer of bedrijf!! Zie ook mijn oplossing voor de Repro!! Helaas is het wel zo, dat het elk jaar bij Autodesk weer een verrassing is hoe de structuur voor UserdataCache is.
Het is de taak voor de Cad Systeembeheerder om dit voor de installatie goed uit te zoeken. Enkele feiten: Het beheren van fonts (lettertypen) is van groot belang voor lopende projecten. Er is in het verleden met fonts geexperimenteerd door Autodesk waardoor al lopende projecten in problemen konden komen. Door het juiste beheer van de oude en de nieuwe fonts werd dit probleem centraal opgelost. Dit is slechts een voorbeeld. Er zijn er vele tientallen.

Terug