Welk type werkplek Werkplek v.e. tekenaar/modelleur

Deze blog besteedt aandacht aan indeling v.d. Grootte van de tekenkamer

Slechts een enkel workstation, gebruik dan het eenvoudige model. Hierbij wordt de Cad applicatie op een apart daartoe samengestelde Pc met grafische Cad kaart geplaatst en de Office pakketten op een tweede kantoor Pc. Eventueel gebruikt u een groot (24 inch) scherm met 2 dvi ingangen voor de 2 Pc's.
Zodra er sprake is van meerdere wokstations, dient u een afweging te maken, als bedrijf zelf voor alle werk-plekken voor Cad zorgen? Elke werkplek een zware Pc, of zoek het in een virtuele omgeving?
Het opzetten v.e. tekenkamer wordt bepaald door het aantal werkplekken en de aanwezige kennis v.d. Cad werkplek bij de Ict afdeling. Wanneer we uitgaan v.d. afwezigheid van deze kennis, dan is deze blog een eenvoudige leidraad.
Virtualiseren   
Datum 14-09-2016

U kunt ook afstappen v.h. standaard gebruik van ieder een eigen Pc met de benodigde hard-, en software. Zo kunnen kantoor Pc's geheel of gedeeltelijk met dezelfde software via een server worden samengsteld. Delen wordt ook wel virtualiseren v.d. hard-, en software genoemd. U concentreert alle werkzaamheden op de servers.

Het is mogelijk om hardware te delen. Links zie je dat een Blade wordt benut door 3 tekenaars. Voor grafische toepassingen zoals AutoCad en Revit, wordt een grafische kaart gedeeld. Er kunnen tot wel 16 tekenaars gebruik maken van 1 kaart. Zware 3D modelleurs hebben soms alleen of met 2 een kaart tot hun beschikking.
U heeft de keuze uit een zgn. Privé Cloud en een externe Cloud. Dit betekent alle apparatuur zelf in huis, of huren bij een bedrijf in Europa met de juiste instelling om mee te denken over Cad virtualisatie. Mogelijk is uw bedrijf al bezig met Kantoor virtualisatie (VDI) en kunt u daar Cad virtualisatie bij laten aansluiten. Of werkt u nog op de traditionele wijze, (iedereen een eigen Pc) en is dit het moment om over te gaan. Daarbij is Cad virtualisatie een apart specialisme. Doorgaan op de Pc op elke werkplek, een zelf bij te houden computer systeem of centraal gaan werken? Zie enkele leveranciers Cloudalize CSN Cad & Company Imscad
Server delen
Applicatie -> Revit, AutoCAD
Citrix (XenDesktop/Xenserver)
Virtualisatie Nvidia Gpu
Vmware Hardware server
Hardware Cloud
We nemen een server. (Blauwe plaatje) Deze bestaat uit hardware voor een server met grafische kaart van Nvidia K1, K2 e.d. Virtualiseren betekent dat alle onderdelen v.e. Pc aan u worden aangeboden door software. Dus een schijf of een netwerk of een processor (cpu) is een deelbaar item op de server. Zo-ook de grafische (gpu). Deze staan als files (mappen) op de server tot u ze nodig hebt. Maar ook de software die u gebruikt voor b.v. tekenen is gevirtualiseerd. De server kan de werklast verdelen over alle aangesloten servers, zodat u de beste performance heeft die u kunt betalen.
Van belang voor het gebruik van Cad via de Cloud is de keuze v.d. processor, het aantal kernen, grafische kaart (gpu), gebruik geheugen en de schijfruimte. Zie als eerste de "System requirements for Autodesk Revit products" op Autodesk en daarna per pagina Performance: Large, complex models Helaas is dit weinig zeggende informatie. Zo blijft het bij Autodesk mistig op het punt van meer "kern processoren".
Intel maakt het ook niet echt makkelijk om te kiezen. Zie:
processoren Vuistregels: Kies een zo groot mogelijke kloksnelheid voor Revit (>3GHz) met een zo groot mogelijke cache (snel processor geheugen). 2 max. 4 kernen. Die gegevens dient u eerst na te vragen wanneer u een Cloud applicatie wilt gaan huren! Het beste is om eerst een test uit te voeren. Mogelijk zijn uw collega's nog niet zover. U levert geen speciale (eigen koninkrijkje) cadstations meer, maar een standaard kantoor pc met groot beeldscherm. Of wanneer u gebruik maakt van VDI (dus alles virtueel) een simpel pc'tje of Thin Client.
Extra software. Het is in uw belang wanneer u test of de door uw bedrijf gebruikte software voor Cad ook goed werkt op Cloudplatforms. Denk aan produkten als Stabiplan, Cadac e.d. Overleg eerst met deze firma's en test zelf uit of het allemaal zo werkt als u verwacht.
Vreemd genoeg zijn de "oude" processoren voor Revit de juiste keuze. Deze hebben de hoogste kloksnelheid.
 
Datum 1-11-2016

Autodesk gaat wat ontwikkeling van hun pakketten niet echt mee met hun tijd. Intel bouwt ondertussen verder: Zie: Intel® Hyper-Threading Technology Voor het bekijken van de tests (benchmarks) zie: Testen
Blijkbaar is het geklaag over de performance van de verschillende pakketten nog niet bij Autodesk doorgedrongen. Enkele punten van dit onbehagen is door het gebruik van Cloudcomputing te verbeteren. Denk aan de netwerksnelheid. Het gemak van samenwerking, dus geen Revitserver en Accelerators maar direct samen in de Cloud. Tip! Letop de veranderingen bij Autodesk. Ze veranderen de licentievoorwaarden nogal eens en ze zijn sterk in opkomst met Clouddiensten. Voor de licentie overeenkomst met Autodesk verandert er niet zoveel. U dient deze in bezit te hebben wanneer u gebruikt maakt van Clouddiensten voor langere tijd. (bv langer dan een maand). Bovendien dient u speciale Autodesk pakketten te bezitten die bruikbaar zijn met Citrix.

Microsoft bouwt met haar Cloud platform aan de toekomst. De eerste tijd van deze Cloud service was het een verzameling van de bekende Microsoftprodukten, die niet vanuit de eigen (of bedrijfs) computer werd opgestart, maar nu via een beveiligd internet verbinding konden worden opgeroepen.
Door de Europese regels toe te passen op Europese datacentra, heeft Microsoft het vertrouwen weten te (her) winnen van Europese bedrijven. De laatste jaren bouwt Microsoft gestaag aan een flexibele samenwerking met al hun produkten. Hieruit komen nieuwe produkten voort, die dit samenwerken niet alleen verbetert, maar zelfs de structuur van bedrijven kan helpen vernieuwen.

De hokjesgeest in de zgn. moderne bedrijven heeft zijn langste tijd gehad. In sommige bedrijven is er in het verleden geexperimenteerd met kantoortuinen, glazen wanden, projectgroepen met verschillende technische diciplines bij elkaar. Vaak gaf de onwil tussen de groepen en de autoritaire leiding alle experimenten ten spijt een teruggang naar een Rubiks kubus van kantoren en panden alle mogelijkheden. Microsoft geeft een visie op een nieuwe manier van samenwerken d.m.v. de Cloud.
De virtuele wereld kan de kantoormuren in de realiteit afbreken.
 
Datum 12-12-2016

Het enige wat nog ontbreekt is het samenwerkingsmodel voor de technische afdelingen met hun eigen software. Autodesk heeft een assortiment van pakketten in haar eigen Cloudomgeving. Vanuit de gelederen van technische bedrijven zijn er weinig initiatieven te verwachten, behalve van hun eigen ondermemersorganisaties. Een combinatie van Cloud platformen van Microsoft en Autodesk kan mogelijk de samenwerking tussen de technische afdelingen in de bedrijven verbeteren en hierdoor ook deze de 21e eeuw inslepen. Kijk eens op Fasttrack
De technische mogelijkheden worden steeds duidelijker. Nu wordt het tijd voor het vertrouwen in de lagere echelons door het management en een minder top-down aanpak.

Cadmanpage Blogs