Software bouw Werkplek v.e. tekenaar/modelleur

Deze blog besteedt aandacht aan Zelfbouw software

Het zelf maken van software voor Cad is altijd een probleem binnen bedrijven geweest. Veel bedrijven wensen geen "eigen" bouw binnen de gelederen van de cad gebruikers. Liever laten ze dit over aan de externe leveranciers als Autodesk, Stabiplan, Cadac etc. Zelf kijk ik er wat genuanceerder naar dan de meeste afdelingchefs. Toen cad zijn intrede deed was er alleen een rudimentair tekenpakket. En eindeloze instructieboeken die allemaal moesten worden doorgelezen. Wanneer een afdeling echt praktisch ging tekenen, dan moest dat zelf worden geschreven. Menu's, symbolen, hulpprogramma's voor het uitlijnen van symbolen, plotten etc.
Na verloop van tijd verschenen er installatiebedrijven die ook een software afdeling hadden en de kosten wilden verlagen. Zij verkochten de gemaakte software "as is" en een onderhoudscontract om de regelmatige updates mogelijk te maken. Helaas was dit voor een groot aantal andere bedrijven de reden om de eigen ontwikkelingen te staken en zich alleen te richten op het uitvoeren van de primaire taak zoals dat zo mooi heet, nl, het tekenen van de installaties of constructies voor de klanten. De gemotiveerde tekenaars met programmeer ervaring wegjagend. Hierdoor verdween, (zie de log: over de Backend) de eerste groep gemotiveerde technisch geschoolde tekenaars. Laat ik voorop melden dat ik niets tegen de huidige softwarehuizen heb. Dankzij de samenwerking met de branches (b.v. Uneto) is er vooral de laatste tijd m.b.t. Bim veel bereikt. Echter er blijft binnen tekenkamers vaak een behoefte aan "eigen" methoden en werkwijzen die niet door de softwarehuizen worden 'bediend'. Zelfs als ze binnen de normen van de betreffende techniek vallen.
Mogelijk kan er te weinig aan verdiend worden of hebben ze een lagere prioriteit. Zelf allerlei zaken programmeren kost veel tijd en inzicht, terwijl er vooral productie moet worden gemaakt. Een werkwijze voor de kleinere bedrijven kan een oplossing betekenen voor dringende verbeteringen.
  1. Overleg altijd met elkaar. Voor wie is het? Niet op de markt?
  2. Overtuig je manager van de noodzaak en de (inschatten) te besparen tijd.
  3. Probeer de te maken kosten per jaar af te boeken.
  4. Huur een programmeur in of vraag een v.d. softwarehuizen.
  5. Goed idee, overleg met een jurist hoe dit voor je bedrijf vast te leggen.
  6. De programmeur dient een test te maken, die met jouw idee overeenkomt.
  7. Vraag om een programma in een (zoveel mogelijk) losstaand broncode, in een door Autodesk onderhouden pakket zoals Autolisp of Visuallisp. Gebruik zo min mogelijk hogere talen zoals C# en dan alleen nog zonder Microsoft tools (IDE) Dit om zolang mogelijk te kunnen doen met het te leveren programma.
  8. Vraag om een uitgebreide omschrijving v.h. programma. Moet het worden gecompileerd, dan tevens een uitgebreide omschrijving hoe dit te doen voor toekomstige versies van het Autodesk pakket.
  9. Vraag om de juiste opstart methode v.h. programma (autoload?)
Zelfbouw software   
Datum 14-03-2016
Zoals ik al eerder schreef, gebruik de software van Autodesk zoals Autolisp of Visuallisp voor het maken van eigen software. Eerst dien je te zorgen dat er een "eigen" opstart van je programma's mogelijk wordt gemaakt. Verander daarom de standaard acaddoc.lsp door een verwijzing toe te voegen voor een "eigen"opstart.  
Opstart in Autocad Via acaddoc.lsp in Support
Opstart in Nordined Via acaddoc.lsp in Support
Opstart in StabiCAD 5 Via acaddoc.lsp in Support
Opstart in StabiCAD 10 custom\bin\customacad.lsp

In de "eigen"opstart kunnen dan de voor de afdeling geldende regels worden vastgelegd die niet op een andere wijze kunnen worden toegepast.

Voorbeeld opstart per tekening van eigen software Keuze die Autocad geeft:
Eenmaal bij start Autocad
Per tekening een opstart.
;**************************************
; NAAM       : acaddoc.lsp     
; GEMAAKT : Dolf                 
; CR D.D. : 23-07-2002         
; GEW D.D. : 12-10-2010     
; GEWIJZ. : Dolf
Uitleg en datum laatste wijziging
(load "startuti.vlx")
(eigenprog)
Eigen opstart programma
aanroep naam eigenprogramma
De zoekregels voor het eigen opstartprogramma dient in de instellingen te worden meegegeven.
Datum 07-06-2016
Leg onderstaande vast met een eigen opstart:
Instelling Uitleg
REGENMODE   0 Geen automatische regeneratie van het beeldscherm
LAYERNOTIFY  0 Geen automatische melding nieuwe lagen
LAYEREVAL   0 Geen automatische melding nieuwe xreflagen
VISRETAIN  1 Controle van aanzicht kleur, lijntype etc. vastleggen. 
SAVEFIDELITY   0 Uitzetten handhaving annotation voor oudere versies.
SELECTIONANNODISPLAY  0 Oplossen fout in Acad2009/10 voor annotation scaling visibility
WHIPTHREAD  3 Regen en Redraw wordt verdeeld over multicore machins
INDEXCTL  3 Saven met layer en spatial indexes aanmaken Alleen voor xref's nodig
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE 2 Altijd plot objecttransparency
RECOVERAUTO 2 Automatische recovery bij beschadigde tekeningen
HPQUICKPREVIEW  0 Preview acad2011 hatching uitgeschakeld.
NEWTABMODE  0 Opstartscherm Acad 2015 uitgeschakeld
SECURELOAD 2 Alleen programma's landen in TRUSTEDPATHS Extra beveiliging AutoCAD
NAVCUBEDISPLAY 0 Cubus 3D uit 
NABARDISPLAY 0 toolbar met 3D rechtsboven uit
TRUSTEDPATHS "c:\utilib\gereedschap;v:\...") ;; nieuw voor 2015
TRUSTEDDOMAINS "*.autodesk.com;autocad.ipw.imtech.nl");; nieuwe voor 2015
SAVETIME 10 10 minuten vaste save tijd
ISAVEBAK 1 Altijd backup (.bak) in de werkdirectory na manuele save aktie
LOGFILEMODE 0 Geen logfiles voor plotten
FONTALT isocp.shx Vaste isocp.shx standaard tekstinstelling
INSUNITS 4 Instellen op milimeters
LOCK BT01----_ATTRIB Laag voor stempel op slot zetten

Cadmanpage Blogs